Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

“IT på kran med högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet”

 

Aktuellt

Infrastructure as a service

EPM har i mer än tio år varit en ledande leverantör av infrastrukturtjänster till små och medelstora företag och organisationer i Stockholmsregionen.

Vi producerar infrastruktur i form av dedicerade virtuella servrar, kommunikationslösningar och privata molntjänster i våra moderna datorhallar i Stockholm.
Vår hostingmiljö håller högsta kvalitet med avancerade redundanta system, spegling och backup i tre led på olika geografiska platser.

Våra infrastrukturtjänster finns även som en viktig del i våra övriga tjänster så som ”Desktop och applikation as a service” och våra hybrida lösningar med integration mot publika molntjänster så som Office 365.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.