Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

“Vi har beredskap dygnet runt årets alla dagar!”

 

Aktuellt

Jourberedskap

Kraven på tillgänglighet till mail, webb och andra känsliga verksamhetssystem ökar. Dessutom har vi många kunder som har verksamhet på kvällar och helger. Därför har EPM jourberedskap dygnet runt årets alla dagar. Våra jourtekniker övervakar dina känsliga system, och felsöker och åtgärdar vid behov.

Vår jourberedskapstjänst garanterar tillgänglighet till kvalificerade tekniker utanför kontorstid. Vi tar hand om dina system dygnet runt så att du kan koppla av och tänka på annat.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.